Zdravotné poistenie v Nemecku , E 106, E 104

Osoby, ktoré sú zamestnané v Nemecku a naďalej majú trvalý pobyt na Slovensku, pričom sa pravidelne vracajú domov, majú nárok na plnú zdravotnú starostlivosť ako na Slovensku, tak aj v krajine, kde pracujú, teda v Nemecku. To zároveň platí aj pre ich nezaopatrených rodinných príslušníkov. Vyžiadam za vás formulár E 106 a zdravotné preukazy, na základe ktorého budete mať nárok vy a vaši nezaopatrení rodinní príslušníci na všetky zdravotné vyšetrenia a úkony v takom rozsahu, ako keby boli poistení v zdravotnom systéme Slovenskej republiky. Zariadim za vás oznámenie práceneschopnosti a zabezpečím celý proces, aby vám boli vyplácané peňažné dávky i v prípade hospitalizácie, úrazu počas pobytu, dovolenky na Slovensku. Po ukončení zárobkovej činnosti v Nemecku alebo v inom členskom štáte EÚ, odporúčam pred odchodom na Slovensko, vyžiadať od príslušnej inštitúcie nemocenského poistenia, potvrdenie doby poistenia. Na potvrdenie doby poistenia slúži formulár E 104.

 

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info