Daňové priznanie Slovensko

Daňové priznanie Slovensko a príjem zo zahraničia

Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou, tzv. rezident, si musí aj v Slovenskej republike vysporiadať svoju daňovú povinnosť z celosvetových príjmov. Rezident SR je občan, ktorý má na území SR trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku. Daňové priznanie je povinný podať v prípade, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie zo závislej činnosti v roku 2016 presiahli sumu vo výške 1901,67 eura. Slovenská Republika má uzavreté zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, pri výpočte daňovej povinnosti sa uplatní metóda, ktorá vyplýva z tejto zmluvy. Pre vrátenie daní z Nemecka budete potrebovať EU/EWR Bescheinigung a na jeho vyžiadanie je potrebné podať si daňové priznanie na Slovensku.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info